Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Łukasz Jabłoński, ul. Aleksandra Orłowskiego 11 w Lublinie.
 2. Dane zbierane poprzez stronę internetową www.lukaszjablonski.eu wykorzystywane są wyłącznie do celów handlowych. W szczególności do przygotowania indywidualnej oferty, a później sporządzenia i poprawnego wykonania umowy.
 3. Zbierane są następujące dane:
  – Imię i Nazwisko
  – Adres e-mail
 4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże brak niniejszej zgody będzie skutkował brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie i dalej uniemożliwi sporządzenie oferty oraz umowy.
 6. Klient w każdej chwili i bez podawania przyczyny może wycofać zgodę na przetwarzanie danych i/lub zażądać usunięcia danych. Wycofanie zgody spowoduje usunięcie danych z bazy klientów.
 7. Klient ma prawo w każdej chwili żądać zmiany bądź sprostowania zgromadzonych danych.
 8. Użytkownik w każdej chwili może zażądać informacji o zakresie przetwarzania przez nas jego danych.
 9. Administrator danych osobowych zobowiązuje się do przekazania na każde z powyższych żądań informacji o podjętych działaniach.

§ 6 Przechowywanie zebranych danych.

 1. Dane użytkowników przechowywane są do czasu usunięcia ich i/lub konta Użytkownika z serwisu. Usunięcie nastąpi wyłącznie na żądanie Użytkownika.
 2. Po usunięciu danych w serwisie pozostać mogą jedynie informacje o archiwalnych zawartych między Sklepem a Użytkownikiem transakcjach.

§ 7 Kontakt odnośnie przetwarzania danych osobowych

 1. Listownie pod adresem: Krzysztof Hodała vel Pietraś ul. Główna 41, 20-829 Lublin;
 2. Telefonicznie pod numerem: +48 508 099 707;
 3. Mailowo przez elektroniczną pocztę: sklep@asg-action.pl;
 4. Wypełniając jeden z dostępnych w zakładce KONTAKT formularzy.

§ 8 Wykorzystywanie danych przez instytucje współpracujące

 1. Dane zamawiających mogą zostać przekazane instytucjom współpracującym ze sklepem ASG Action, jednak wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania umowy pomiędzy klientem a sklepem ASG Action. Przykładem takich instytucji mogą być firmy kurierskie dostarczające klientom zamówione towary.
 2. W innych przypadkach dane gromadzone na potrzeby transakcji nie będą przekazywane innym podmiotom.

§ 9 Przetwarzanie nieosobowych danych

 1. Za pośrednictwem aplikacji firmy Google mającej siedzibę przy 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone, gromadzone są dodatkowo nieosobowe dane identyfikacyjne na temat Użytkowników serwisu www.asg-action.pl. Gromadzone są za każdym razem gdy Użytkownicy odwiedzają Sklep ASG Action i obejmują m.in. nazwę przeglądarki internetowej, nazwę i rodzaj systemu operacyjnego urządzenia, rodzaj urządzenia czy informacja o dostawcy usług internetowych. Dane te gromadzone są wyłącznie w celach analitycznych.

§ 10 Pliki Cookies (ciasteczka)

 1. Serwis internetowy ASG Action używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji o cookies znajdziesz tutaj.