Bal Charytatywny Związku Młodzieży Wiejskiej- Uniwersytet Przyrodniczy