Gala Najlepszych Sponsorów Lubelszczyzny 2015 – Giełda Eventów